Pedagogicko – psychologická poradna Černošice

Pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy nebo v náročných životních situacích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; podílí se na prevenci sociálně-patologických jevů.

Objednávky je možné realizovat:

Nutný doprovod zákonného zástupce dítěte. Požádejte ZŠ o vyplnění školního dotazníku.

Vezměte s sebou žákovskou knížku a školní sešity + další zprávy a výsledky z absolvovaných vyšetření.