PROJEKTY

1. Projekt Barevný ostrov

Šablony z Operačního programu Jana Amose Komenského

2. Digitalizace vzdělávání z Národního plánu obnovy

MŠ čerpala finanční prostředky (45.600,-Kč) z NPO a pořídila digitální a robotické pomůcky pro děti.  Didaktický materiál je  využíván ve výuce a je začleněn do ŠVP.

3. Projekt Přírodní zahrada

Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR

Fotodokumentace – dotace přírodní zahrada

Projekt MŠ Barevný ostrov – rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy, registrační číslo: 1220500188, podpořený v rámci 5. výzvy NPŽP byl dokončen v roce 2023.

Projekt řeší potřebu cílových skupin podpořit rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy a zlepšit podmínky pro pedagogy v MŠ Barevný ostrov.

V rámci projektu byly pořízeny: kompostér, stoly, lavice, pracovní stoly, tabule, stínící plachty, vyvýšený záhon, badatelské sady, lavice ve svahu, zahradní nářadí a literatura. Byl upraven terén, vyseta květnatá louka a vysazena řada keřů.

Realizace projektu zlepšila podmínky pro kvalitního vzdělávání, posílila rozvoj EVVO a podpořila rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  Odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

Fotodokumentace projektu: 

Město Černošice podporuje společenský život. Je zde každoročně pořádána řada společenských, kulturních i sportovních akcí.

Součástí většiny akcí je zapojení vzdělávacích institucí, včetně MŠ Barevný ostrov. Do života dětí v MŠ vstupuje řada subjektů, které ve městě působí a děti se přirozeným způsobem stávají součástí veřejného života a místní komunity.

V březnu 2024 proběhla s rodiči a dětmi na naší zahradě akce „Vynášení Morany“.  Přišli se podívat i zástupci zřizovatele města Černošic. Při této akci rodiče přinesli a doplnili přírodní materiál do pracovních stolů s úložným prostorem a při jarním úklidu využili nově zabudovaný kompostér.  Spolupracovali jsme i se ZŠ Černošice, kdy nám přišly na  pomoc s úklidem děti ze ZŠ a na oplátku jsme my navštívili jejich „Farmu zvířátek“, která s námi sousedí.

MŠ Barevný ostrov se sama zapojuje do programů pořádanými jinými subjekty ve městě, kulturní a sportovní akce, jako např. vánoční zpívání u stromečku, návštěva Alzheimer home v Černošicích, besedy v knihovně ZŠ, během roku zveme do MŠ Městskou Policii, absolvujeme exkurze v Hasičské zbrojnici, navštěvujeme ZUŠ Černošice, besedu u pana včelaře Mgr. Sojky v Černošicích, který každoročně pro nás připraví naučný program na jeho zahradě. Na zahradu do MŠ přijíždí pan sokolník se svými dravci. Jednou za rok jezdíme na výlet do Čechovy Stodoly.

Aktuálně nás čeká „Velikonoční stezka“( dne 27.3.2024) a „ Čarodějnický den“ (dne 26.4.2024) s pozváním zástupců zřizovatele, kde bude oficiálně představena nově upravená zahrada.  Během roku pořádáme i „Den otevřených dveří“ ( dne 18.4.2024)  pro rodiče i širokou veřejnost, na konci května připravujeme „Den dětí“ (dne 31.5.2024) a v červnu  „Zahradní slavnost“ s rozloučením předškoláků (dne 11.6.2024). Při této příležitosti k nám zavítá hudební program “ Hejblíkovic písničky“, na který se všichni moc těšíme.

Fotodokumentace akce s rodiči – „Vynášení Morany “ a „Úklid zahrady ve spolupráci s rodiči a ZŠ Černošice“:

Čarodějnice s rodiči 26.4.2024- fotodokumentace