ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Celoroční ústřední téma : BAREVNÉ  OSTROVY

Název vychází z postavení i názvu MŠ. Mateřská škola sídlí v kopci, na vršku – s porovnáním okolí tvoří jakýsi „ostrov“ v přírodě. Rádi bychom na tomto „ostrově“ dětem poskytli pocit bezpečí a důvěry, ale i přátelství, duševní pohody a optimismu.

Ústřední téma je dále rozpracováno do 6ti společných integrovaných bloků, které si jednotlivé třídy časově rozvrhnou do celého roku a jsou upraveny v TVP dle věkových zvláštností tříd a realizují se prostřednictvím témat a následně podtémat. Vzdělávací aktivity, které učitelky připravují a dětem nabízejí, budou různé. Způsob uspořádání vzdělávacího obsahu v jednotlivých třídách bude založen na přirozené interakci, integrovaném vzdělávání, profilaci školy a prožitkovém učení tak, aby děti postupně získávaly klíčové kompetence dosažitelné v předškolním vzdělávání.

Příklady témat i podtémat jsou zde také uvedeny a tyto se mohou, ale i nemusí konkrétně v TVP objevit. Tímto jsou realizovány obsahy vzdělávání i vlastní činnosti vedoucí k naplňování cílů. Integrované bloky vychází z ročního období, jejich obsah jsme zvolili tak, aby byl dětem srozumitelný, užitečný a pro ně prakticky využitelný. 

Jednotlivé cíle a výstupy jsou barevně rozlišené a každá barva určuje vzdělávací oblasti: 

1. Dítě a jeho tělo – biologická oblast.

2. Dítě a jeho psychika – psychologická oblast.

3. Dítě a ten druhý – interpersonální oblast.

4. Dítě a společnost – sociálně-kulturní oblast.

5. Dítě a svět – environmentální oblast.

Integrované bloky:

I. Já a my na Barevném ostrově.

Časový rozsah: 4 – 5 týdnů.

Téma: 

 • Ostrov přátelství.

II. Barevný ostrov – barevná příroda.

Časový rozsah: 8 týdnů.

Témata:

 • Ostrov zdraví.
 • Barevný ostrov.

III. Slavnosti na Barevném ostrově.

Časový rozsah: 4 týdny.

Témata:

 • Ostrov splněných přání.

IV. Paní zima na Barevném ostrově.

Časový rozsah: 8 – 9 týdnů. 

Témata:

 • Třpytivý ostrov.
 • Pohádkový ostrov.

V. Jarní zázrak na Barevném ostrově.

Časový rozsah: 10 – 12 týdnů. 

Témata:

 • Jarní ostrov.
 • Aprílový ostrov.
 • Voňavý ostrov.

VI. Barevné těšení na prázdniny.

Časový rozsah: 4 – 5 týdnů.

Témata:

 • Ostrov poznání.
 • Plujeme na prázdniny.