vítá vás školka barevný ostrov

O NÁS

Jsme mateřskou školou Barevný ostrov, kde se děti vzájemně setkávají, navazují první přátelství a učí se novým znalostem tak, aby byly připraveny na přestup do základní školy.

Najdete nás na krásném, bezpečném a klidném místě v Černošicích, v ulici Pod Ptáčnicí, jen 5 minut chůze od ZŠ Černošice.

Mateřská škola má kapacitu 78 dětí. Třídy jsou rozděleny podle barev na Červenou, Žlutou a Modrou. Červená třída je pro děti nejmladší, Žlutá a Modrá pro děti od 5 – 6 let. Jednotlivé třídy jsou vybaveny vzdělávacími pomůckami, náčiním a hračkami, které jsou volně přístupné dětem a podporují jejich vývoj.

Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu „Barevné ostrovy“, který je volně k dispozici v šatně MŠ nebo v jednotlivých třídách. Na ŠVP se podílel celý kolektiv pedagogů pod vedením paní Aleny Kubáňové.

Objekt byl vyprojektován firmou NOVAPROJEKT, Ing. Jaroslavem Novákem. Mateřská škola byla dostavěna a předána zřizovateli dne 14.10.2011, stavební firmou Konstruktiva Branko a.s. Budova splňuje nejpřísnější kritéria pro moderní školky.

Filozofie naší školy se promítá do všech činností, které se navzájem prolínají a ovlivňují zdravý a šťastný vývoj dítěte.

Program školy se přibližuje potřebám dítěte tak, aby přirozeně postupoval až k bodu nabytí kompetencí (dovedností), které mu umožní vykročit do další etapy jeho života, kterou je vstup na základní školu. Vztah učitele/ky, dítěte a rodiny je založen na partnerském vztahu. Učitelé vnímají dítě jako jedinečnou individualitu a stanou se mu vstřícným a motivujícím partnerem.

V mateřské škole jsou 3 třídy – homogenní. Homogenní třídy umožňují jednotnější výchovné a výukové postupy, cílenější zaměření didaktických pomůcek a celkového vybavení třídy.
Cílená edukace a jednotnost přípravy pro školu je pak mnohem snazší.

V mateřské škole je vybudován prostor pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které mohou získat pozitivní vztahy ke zdravým vrstevníkům a přijímat podněty ke zlepšení jejich stavu. Kontakt  dětí se SVP a dětí zdravých je důležitý a prospěšný pro obě skupiny. V mateřské škole je vystavěn výtah, bezbariérové vstupy do budovy školy a na hřiště.

POJĎTE NA VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVU

PROVOZNÍ DOBA

Školka je v provozu o 7:00 – 17:30
Od 8.30 – 12.30 a od 13:00 – 15:00
je budova školky uzamčena

Vyzvedávání „PO O“ od 12:30 – 12:45
Vyzvedávání „PO SPA“ od 15:00 – 17:30

V jiný čas po dohodě s třídní učitelkou.

KONTAKTY

Mateřská škola Barevný ostrov, p.o.
Pod Ptáčnicí 2158
252 28 Černošice

tel. MŠ: +420 251 51 1424
mobil MŠ: +420 724 877 645

E-mail: skolkabarevnyostrov@seznam.cz

IČ: 72550929
IZO školy:181033275
ID DS: fiia8qj

Číslo účtu (školné): 2680765339/0800
Číslo účtu (stravné): 7024582/0800

SOS tel.číslo při změně vyzvednutí dítěte z MŠ (dopravní kolaps, zdržení u lékaře atd.) je 702 244 746.