Mateřská škola Barevný ostrov, p.o. žádala na realizaci akce „MŠ Barevný ostrov– rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy“ o poskytnutí podpory formou investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Tato dotace, k naší spokojenosti, byla schválena SFŽP ČR.

Cílem projektu je úprava přírodní zahrady v areálu MŠ Barevný ostrov se zaměřením na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu. V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 3 059 m2.

Realizace proběhne v roce 2023-2024.